Latvijas Nacionālais sporta centrs 


Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija
Mob.tālr.: 27291471
e-pasta adrese: [email protected]
Augšiela 1, Rīga, LV-1234, Latvija


  


Rekvizīti

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs"

Reģ. Nr.: LV50003140671
Valsts kase BICTRELLV 22
Konts: LV04TREL9152610000000
AS SEB BANKA (Latvija) UNLALV2X
Konts: LV40UNLA0050009287008


Administrācijas darba laiks:

P; O; T; C; P 8:30-17:00
S; Sv. Brīvs