Vieglatlētikas manēža ar multifunkcionalitāti

Vieglatlētikas manēža ar multifunkcionalitāti

Vieglatlētikas manēžā atrodas mešanas disciplīnu (lodes, diska, vesera un šķēpa) treniņiem paredzēta zona ar aizsargsietu, ovāls 200 m skriešanas treks ar virāžām un 4 celiņiem, zona 60 m sprintam ar 8 celiņiem, 2 tāllēkšanas bedres ar ieskriešanās celiņiem, kā arī celiņš ar augstlēkšanas aprīkojumu. Manēžā pie ēkas ziemeļu sienas plānots izvietot stacionārās izvelkamās tribīnes 542 skatītājiem vieglatlētikas sacensību vērošanai. 

Lai nodrošinātu skatītāju vietas komandu sporta spēļu un citu pasākumu laikā, plānots izmantot pārvietojamas transformējamas tribīnes, kuru izvietojumu iespējams mainīt atkarībā no pasākuma veida. 2.stāva maksimālā skatītāju ietilpība publisko pasākumu – 1616. Manēžā plānotas arī sacensību organizētāju un vadības darba telpas, dopinga kontroles un pirmās palīdzības telpu grupa u.c. manēžas darbības nodrošināšanai paredzētās telpas. 

3.stāvā plānots balkons, kas sadalīts divās daļās, paredzot sēdvietas 383 skatītājiem.  Tāpat manēžā plānota bobsleja starta estakāde treniņu vajadzībām, kas ar vieglatlētikas manēžu savienota 2. stāva līmenī. 2.stāvā plānota sporta manēža, kas primāri paredzēta vieglatlētikas treniņiem un sacensībām. Manēžu plānots izmantot arī komandu sporta spēļu treniņiem un sacensībām, šim nolūkam uzmontējot speciālu grīdas segumu. 

Galerija