Vieglatlētikas un futbola treniņu laukumi


Jaunizbūvētie vieglatlētikas un futbola treniņu laukumi atradīsies Daugavas stadiona kopējās teritorijas Z pusē, starp Grīziņkalnu, centrālo vieglatlētikas stadionu un dzelzceļa sliedēm.

  • Plānotie objekti vieglatlētikas laukumā:
  1. Vieglatlētikas treniņu laukums, kas galvenokārt pielāgots garo mešanas disciplīnu treniņiem;
  2. Skrejceliņu sektors ar 4 vieglatlētikas skrejceliņiem, drenāžas sistēmu, lietus uztveršanas kanālu;
  3. Tāllēkšanas sektors / trīssoļlēkšanas sektors;
  4. Kārtslēkšanas sektors;
  5. Lodes grūšanas sektors;
  6. Diska un vesera mešanas sektors;
  7. Šķēpmešanas sektors;
  8. Augstlēkšanas sektors.

  • Futbola treniņu laukums paredzēts esošajā vietā. Futbola treniņu laukums projektēts, lai nodrošinātu spēles reģionālās kategorijas līmenī. Laukums projektēts atbilstoši LFF (Latvijas futbola federācija) pamatprasībām. Futbola laukuma kopējais izmērs ir 90x60m, kur garums ir 90 m, papildus paredzot abās pusēs 4.65 m platas zaļās zonas (drošības zona). Kopējais laukuma platums ir 60 m, papildus paredzot abās pusēs 5,0 m platas zaļās zonas (drošības zona). Laukuma kopējais izmērs ir 99.30x70m. Futbola laukumam paredzēti trīs futbola vārti, kas atbilst EURO vārtu konstrukcijai un aktuālajiem FIFA Spēles noteikumiem (atbilstoši UEFA Pitch Quality Guidlines). Vārtiem jābūt sertificētiem (Eiropas direktīvu un standartu prasībām atbilstošiem).