Zālāja aizsargseguma noma

Nomai pieejami divu veidu zālāja aizsargsegumi - EventDeck un UltraDeck.

Seguma pielietojums: dabīgās zāles aizsardzība, kā arī netīru, saplaisājušu grīdu vai citu virsmu pārklāšanai dažāda mēroga pasākumos,
koncertos, sanāksmēs utml., kā arī pagaidu autostāvvietu, pāreju un citu plaču izveidei, grīdu aizvietošanai teltīs.

Segums ir viegli ieklājams, noņemams un transportējams uz eiro paletēm.

EventDeck seguma platība līdz 8500 m²
Seguma nomas maksa 1,00 EUR/m² dienā (bez PVN)

EventDeck specifikācija

UltraDeck seguma platība līdz 9000
Seguma nomas maksa 3,00 EUR/m² dienā (bez PVN)

UltraDeck specifikācija

Kontaktpersona:
Kārlis Trankalis, tel. +371 20084087