Korporatīvā pārvaldība

Valde

Valde ir SIA Latvijas Nacionālais sporta centra (LNSC) izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv uzņēmumu. Valde organizē un nodrošina LNSC darbību un atbild par uzņēmumam doto uzdevumu izpildi. Valdes locekļi vada un pārstāv uzņēmumu kopīgi.

Valdes reglaments (apstiprināts 29.09.2022. valdes sēdē)

Valdes sastāvs

Valdes priekšsēdētājs Daniēls Nātriņš

  • SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs” valdes priekšsēdētājs Daniēls Nātriņš ir amatā kopš 27.09.2022.  Pilnvaru termiņš:  5 gadi
  • Darba pieredze: Daniēls Nātriņš ir bijis VSIA Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” valdes priekšsēdētājs, SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” valdes loceklis un SIA “Bobsleja un kamaniņu trases “Sigulda”” valdes priekšsēdētājs. Pirms tam vadījis VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Juridisko nodaļu, kā arī bijis lektors Rīgas Tehniskajā universitātē
  • Izglītība: Latvijas Universitāte, profesionālais maģistra grāds Tiesību zinātnē ar piešķirto kvalifikāciju "Jurists"
  • Amati citās kapitālsabiedrībās: nav

Valdes loceklis Andris Pārups

  • SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs” valdes loceklis Andris Pārups ir amatā no 2023.gada 16.janvāra. Pilnvaru termiņš:  5 gadi
  • Darba pieredze:  Andrim Pārupam ir vairāk nekā 15 gadu pieredze finanšu vadības un vadības konsultāciju jomā. Kopš 2018. gada A. Pārups strādājis valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Finanšu departamenta direktora amatā, iepriekš vadījis Valsts kases Starptautiskās sadarbības departamentu, kā arī strādājis revīzijas un finanšu konsultāciju jomā Deliotte un PricewaterhouseCooopers.
  • Izglītība:  RTU Rīgas Biznesa skola, Uzņēmējdarbības maģistra grāds (MBA), Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Sociālo zinātņu maģistrs, Vidzemes augstskola, Bakalaura grāds politikas zinātnē
  • Amati citās kapitālsabiedrībās: nav

Akcionārs

Sabiedrības nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs””.
Dibināšanas datums Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 402 (prot. Nr. 29 66. §) Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi pieņemts lēmums pēc reorganizācijas (pievienošanas) apvienot sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tenisa centrs “Lielupe”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Sporta centrs “Mežaparks””, pievienojot tās valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un mainot nosaukumu uz “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs””.

Reorganizācija tika pabeigta 2022. gada 27. septembrī.

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
 Akcionārs Latvijas Republika
Valsts līdzdalības apmērs  100%
Kapitāla daļu turētājs Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
Pamatkapitāls 26 158 823.00 EUR
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ilze Saleniece
Valsts sekretāra p.i.; Valsts sekretāra vietniece - departamenta direktore
tālr. 
67047896,  [email protected]


Statūti

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" statūti.  

APSTIPRINĀTI ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs” 2022. gada 13. jūlija dalībnieku sapulces lēmumu (Protokols Nr.3)

Struktūra


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.