Korporatīvā informācija

Stratēģija

Sabiedrība veic funkcijas balstoties uz izvirzītajiem, un ar kapitāldaļu turētāju saskaņotiem, finanšu un ne-finanšu mērķiem.

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.  

Atklāj vairāk