Vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2028.gadam

LNSC Vidēja termiņa darbības stratēģija šobrīd tiek izstrādāta, un ir sagaidāms, ka tā tiks apspirināta līdz 2023.gada 3.ceturkšņa beigām.


Sabiedrība veic funkcijas balstoties uz izvirzītajiem, un ar kapitāldaļu turētāju saskaņotiem, finanšu un ne-finanšu mērķiem.