Kapitālsabiedrības izveide

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 402 (prot. Nr. 29 66. §) Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi pieņemts lēmums pēc reorganizācijas (pievienošanas) apvienot sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tenisa centrs “Lielupe”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Sporta centrs “Mežaparks””, pievienojot tās valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un mainot nosaukumu uz “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs””.

Reorganizācija tika pabeigta 2022. gada 27. septembrī, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais sporta centrs".

Gada pārskati

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs"

2022.gada revidētais gada pārskats

Operatīvais finanšu pārskats par 2022.gada 12 mēnešu izpildi

SIA "Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” (reorganizēta)

SIA "Tenisa centrs "Lielupe”” (reorganizēta)

SIA "Sporta centrs "Mežaparks”” (reorganizēta)

SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda”” (reorganizēta)


Nerevidētie starpperiodu pārskati

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs"