Daugavas vieglatlētikas manēža

Nacionālas un starptautiskas nozīmības daudzfunkcionāls sporta un kultūras centrs

Projekta finansējums

Vieglatlētikas manēžas darbi tiek veikti SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" īstenotā Eiropas Savienības fonda projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir  73 725 362.08 EUR, t.sk., ERAF finansējums  39 010 148.30 EUR, valsts budžeta finansējums  5 389 664.82  EUR, pašvaldības finansējums 1 495 957.78 EUR un citi finansējumi.


Daugavas vieglatlētikas manēža ir SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” jaunais sporta centrs. Jaunā vieglatlētikas manēža ekspluatācijā tika nodota 2023. gada nogalē, un visiem sportot gribētājiem tā ir atvērta no 2024. gada janvāra sākuma. Daudzfunkcionālā vieglatlētikas manēža ir ļoti gaidīts projekts, kas nodrošina pašus modernākos treniņu un sacensību apstākļus gan profesionāliem sportistiem, gan rada apstākļus un iespēju vispusīgi attīstīt arī bērnu un jauniešu, kā arī paralimpiskā sporta vajadzības. Ēkas daudzfunkcionalitāte nodrošina arī apstākļus kultūras pasākumu norisei – koncertiem, izstādēm un dažādiem sarīkojumiem, kā arī tikšanās vietu Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētku dalībniekiem.

Vieglatlētikas manēža primāri ir paredzēta vieglatlētikas disciplīnu treniņiem un sacensībām, citos laikos – komandu sportam: volejbolam, florbolam, handbolam un futzālim. Manēžā ir plašas sportistu, treneru un tiesnešu ģērbtuves un atpūtas telpas, masāžas telpas, sauna, pirmās palīdzības un dopinga kontroles telpas, sacensību organizatoru telpas un sporta inventāra uzglabāšanas telpas. Skatītāju ērtībai tiek nodrošinātas tribīnes, kuru izvietojumu būs iespējams mainīt atkarībā no pasākuma veida ar vairāk nekā 1600 sēdvietu pieejamību. Savukārt ēkas ziemeļu pusē atrodas bobsleja starta estakāde treniņu vajadzībām.

Pakalpojumi un piedāvājumi

Individuālie apmeklējumi un abonementi

Atklāj vairāk

Manēžas noma
pasākumiem

Atklāj vairāk

Telpu un
inventāra noma

Atklāj vairāk

Sports

Vieglatlētikas manēžā atrodas mešanas disciplīnu (lodes, diska, vesera un šķēpa) treniņiem paredzēta zona ar aizsargsietu, ovāls 200 m skriešanas treks ar virāžām un 4 celiņiem, zona 60 m sprintam ar 8 celiņiem, 2 tāllēkšanas bedres ar ieskriešanās celiņiem, kā arī celiņš ar augstlēkšanas aprīkojumu. 

Ieklājot speciālo grīdas segumu, manēžā ir iespēja rīkot komandu sporta spēles - volejbolu, florbolu, handbolu un futzāli. Tāpat manēžā ir izveidota bobsleja starta estakāde profesionālo sportistu treniņu vajadzībām. 

Pakalpojumi un cenas

Sacensību un pasākumu kalendārs

Seko līdzi Daugavas vieglatlētikas manēžas sportisko un kultūras pasākumu norises kalendāram, lai Tava sportošana, aktīvā atpūta un kultūras dzīve notiek pēc plāna.

Pakalpojumu pieejamība var būt ierobežota. 

Atklāj vairāk

Kultūra

Daudzfunkcionālā vieglatlētikas manēžā skatītāju vietu skaits ir līdz 500, paredzot iespēju pasākumu gadījumā izvietot teleskopiskās tribīnes sēdvietu skaita palielināšanai līdz 1 660 skatītāju vietām. Manēžas telpas galvenokārt ir paredzētas dažādu sporta veidu treniņu norisei, kā arī komercplatībām. Tāpat manēžā ir iespēja organizēt arī dažādu kultūras pasākumus, kā, piemēram, izstādes, kā arī izmantot telpas Dziesmu un deju svētku norises laikā svētku dalībnieku pulcēšanās vajadzībām.

Vides pieejamība

Vieglatlētikas manēža ir būvēta, paredzot vides pieejamības risinājumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – gan sportistiem, gan  apmeklētājiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem.

Ir izbūvētas segtās autostāvvietas, kas atrodas dienesta ieejas tiešā tuvumā. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem katru ēkas stāvu iespējams brīvi sasniegt ar galvenajā kāpņu telpā izvietotu pasažieru liftu. Lifta vadības panelis gan pie lifta, gan kabīnes iekšpusē ir nodrošināts Braila rakstā vai taktilā veidā, kā arī audio informācija. Skatītājus ratiņkrēslos būs iespējams izvietot izvelkamo tribīņu priekšējā zonā, kā arī balkonā, kur ir speciāli ierīkotas sēdvietas. Tāpat manēžā ir sportistiem un apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām pielāgotas ģērbtuves.

Pakalpojumi

Pakalpojumi un cenas šeit >>

Darba laiks

P-S: 8:00-22:00
Sv: 10:00-20:00

Sacensību un citu slēgto pasākumu norises laikā vieglatlētikas manēžas pakalpojumu pieejamība var būt ierobežota - sk. sacensību un pasākumu kalendāru

Kontakti

Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija

Tālr.: +371 24420677
E-pasts: [email protected]