Iepirkumu arhīvs 

 ID

Līguma priekšmets 

 Iepirkuma tips

 Dokumentu iesniegšanas termiņš

Statuss

Iepirkuma dokumenti 

 2023. gads     
LNSC 2023/13/ERAF Vingrošanas iekārtas un multifunkcionāla sporta (mini-pitch) laukuma piegāde un montāža Iepirkums31.10.2023.Līgums noslēgts 
  LNSC 2023/12 Industriālu grīdu tīrīšanas, uzkopšanas mašīnu (2 gab) iegāde LNSC struktūrvienību vajadzībām   Iepirkums 10.10.2023Pārtraukts 
LNSC 2023/11   Industriālu grīdu tīrīšanas, uzkopšanas mašīnu (2 gab) iegāde LNSC struktūrvienību vajadzībām  Iepirkums 18.09.2023. Pārtraukts 
  LNSC 2023/10 Saimniecības preču, remontmateriālu un dārzkopības preču piegāde   Iepirkums11.08.2023. Līgums noslēgts
LNSC 2023/9/AK/ERAF    Teritorijas labiekārtošana (Centrālais pulcēšanās laukums, t.sk. transporta un gājēju plūsmas organizācijas risinājumi, apgaismojums, apzaļumošana, u.c.) Atklātā konkursa iepirkums 31.08.2023. Pārtraukts 

LNSC 2023/8   Teritoriju un tualešu telpu uzkopšanas pakalpojums LNSC objektā - Daugavas stadionā Rīgā, Augšiela 1 uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumu norises periodu  Iepirkums  29.06.2023.Līgums noslēgts 
LNSC 2023/7/AK/ERAF  Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža Atkārtots iepirkums11.08.2023.  Līgums noslēgts
  LNSC 2023/6/SK  Specializēta vasaras boba iegāde LNSC vajadzībām Iepirkums 19.06.2023. Līgums noslēgts
LNSC 2023/5/AK/ERAF Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža”  Atkārtots iepirkums 12.07.2023. Pārtraukts
LNSC 2023/4/AK/ERAF   Teritorijas labiekārtošana (Centrālais pulcēšanās laukums, t.sk., transporta un gājēju plūsmas organizācijas risinājumi, apgaismojums, apzaļumošana, u.c.) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)  Iepirkums  27.06.2023. Pārtraukts
LNSC 2023/3   SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” darbinieku veselības apdrošināšana   Atkārtots iepirkums03.04.2023. Līgums noslēgts

  LNSC 2023/2 SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” darbinieku veselības apdrošināšana     Iepirkums 30.03.2023.Pārtraukts 
  LNSC 2023/1 Autostāvvietas pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana  Iepirkums  17.03.2023.Līgums noslēgts 
2022. gads      
  LNSC 2022/7/SK   Bobsleja un kamaniņu trases “Sigulda” - Trases posma būvapjoma, arhitektonisko un būvkonstrukciju risinājumu koncepcijas, priekšlikuma aktualizācija/izstrāde Sarunu procedūra  Līgums noslēgts
   LNSC 2022/6/DIS Elektroenerģijas piegāde SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” struktūrvienībām DIS ietvaros  Iepirkums 29.12.2022. Līgums noslēgts 

  LNSC 2022/5Autostāvvietas pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana Iepirkums 29.12.2022.  Pārtraukts
LNSC 2022/4/AK/ERAF   Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbi, teritorijas labiekārtojums un ēku demontāža  Iepirkums  10.02.2023.Pārtraukts 
DS 2022/3/AK   Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūveAtkārtots iepirkums 01.09.2022. Līgums noslēgts
TCL 2022/1/DIS    Elektroenerģijas piegāde Tenisa centram “Lielupe” DIS ietvaros Iepirkums 16.05.2022.  Līgums noslēgts
DS 2022/2/AK Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” būvuzraudzība  Iepirkums27.04.2022.  Līgums noslēgts
DS 2022/1/AK Komandu sporta spēļu halles jaunbūve”  izbūve Iepirkums  14.04.2022. Izbeigts
2021. gads     
  BKT 2021/2/DIS Elektroenerģijas piegāde SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" DIS ietvaros   Atkārtots iepirkums03.12.2021.  Līgums noslēgts
  • 2021. gada 7. decembrī tika noslēgts līgums ar SIA "Ignitis Latvija" par summu EUR 285 765,70 (bez PVN).  
DS 2021/11  Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei Atkārtots iepirkums  02.12.2021.Līgums noslēgts 
  DS 2021/10  Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei Iepirkums 26.11.2021. Pārtraukts
  DS 2021/9   Slidu piegāde Daugavas ledus hallei  Iepirkums26.11.2021.  Līgums noslēgts
  DS 2021/8/AK   Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” būvprojekta ekspertīze”  Iepirkums25.11.2021.  Līgums noslēgts
  BKT 2021/1/DIS Elektroenerģijas piegāde SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" DIS ietvaros  Iepirkums 26.11.2021. Pārtraukts  
DS 2021/7/AK/ERAF   Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta ekspertīze   Iepirkums 11.11.2021. Līgums noslēgts
TCL 2021/4   Sporta trenažieru un inventāra iegāde   Atkārtots iepirkums15.11.2021.  Līgums noslēgts
  TCL 2021/3  Sporta trenažieru un inventāra iegāde Iepirkums 01.11.2021. Pārtraukts
DS 2021/5   Ledus virsmas apstrādes mašīnas noma Daugavas stadiona ledus halles vajadzībām   Iepirkums 03.09.2021. Pārtraukts
  04.06.2021
TCL 2021/2/DIS
Elektroenerģijas piegāde SIA “Tenisa centrs “Lielupe” DIS ietvaros  Iepirkums14.06.2021. Līgums noslēgts 
DS 2021/4    Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei  Iepirkums 06.04.2021. Līgums noslēgts 
  DS 2021/3/AK/ERAF Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbu, teritorijas labiekārtojuma un ēku demontāžas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība  Iepirkums 12.04.2021. Līgums noslēgts 
DS 2021/2/AK/ERAF Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi'  Iepirkums 12.04.2021.  Līgums noslēgts
  DS 2021/1/AK/ERAF   Ledus virsmas apstrādes mašīnu iegāde Daugavas stadiona ledus halles vajadzībām (2. kārta) Iepirkums 29.03.2021.Līgums noslēgts 
  TC Lielupe 2021/1  Tenisa seguma remonts un atjaunošana Tenisa centra “Lielupe” rekonstruētajā hallēIepirkums  01.03.2021. Līgums noslēgts
2020. gads      
DS 2020/1/AK/ERAF    Ledus virsmas apstrādes mašīnu iegāde Daugavas stadiona ledus halles vajadzībām Iepirkums 22.12.2020.  Izbeigts
  TCL 2020/1   Elektroenerģijas piegāde Tenisa centram “Lielupe” Iepirkums 14.05.2020. Līgums noslēgts
 2019. gads     
  DS 2019/5/AK/ERAF Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta ekspertīze   Iepirkums05.11.2019. Līgums noslēgts 
DS 2019/3/AK/ERAF   Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi  Atkārtots iepirkums  01.08.2019. plkst. 09.00Līgums noslēgts
DS 2019/2/AK/ERAF   Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Iepirkums11.07.2019. plkst. 09.00 Līgums noslēgts
  DS 2019/2 Zāliena kopšanas un atjaunošanas darbi Daugavas stadiona futbola laukumā  Iepirkums  13.05.2019. plkst. 10.00Līgums noslēgts 
  DS 2019/1 Telpu uzkopšanas pakalpojumi  Iepirkums 30.04.2019. plkst. 10.00  Līgums noslēgts
DS 2019/1/AK/ERAF    Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Iepirkums10.06.2019. plkst. 10.00 Pārtraukts
 2018. gads     
  DS 2018/7 Dabasgāzes piegāde   Iepirkums  10.01.2019. plkst. 10.00 Līgums noslēgts
DS 2018/6    Dabasgāzes piegādeIepirkums 21.12.2018. plkst. 10.00  Pārtraukts   
DS 2018/5   Sporta inventāra iegāde   Iepirkums  14.12.2018. plkst. 10.00 Līgums noslēgts 
DS 2018/4   Elektroniskās laika fiksēšanas iekārtas - fotofiniša piegāde   Iepirkums11.12.2018 plkst. 11.00 Līgums noslēgts 
  DS 2018/3/ERAF  ūvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei Iepirkums 19.10.2018. plkst. 10.00 Lōigums noslēgts
  DS 2017/2/SP/ERAF Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība  Iepirkums Pārtraukts  
DS 2018/2/AK/ERAF   Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība  Iepirkums 10.05.2018. plkst. 10.00 NLīgums noslēgts
DS 2018/1/AK/ERAF Komunikācijas stratēģijas izstrāde un komunikācijas pasākumu īstenošana Iepirkums 29.03.2018. plkst. 10.00Pārtraukts 

 

Izsoles

LNSC izsoļu arhīvs šeit >>

Iepirkumi

LNSC iepirkumi šeit >>