Iepirkumu dokumentu arhīvs

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DS 2019/1/AK/ERAF


Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 10.jūnijam plkst. 10:30 www.eis.gov.lv
Informatīvais paziņojums ievietots: 03.04.2019., IUB publicēts 05.04.2019.
Iepirkums pārtraukts bez rezultāta.
Paziņojums par iepirkuma rezultātiem www.iub.gov.lv publicēts: 23.06.2019.
LĒMUMS

1A_pielik_Noteikumi_teh_pied_sagatavosanai
3_pielik_Nolik_Finansu piedavajums
3A_pielik_Nolik_Fin_pied_tame_veidne
5_piel_Nolik_Atbildigo_spec_saraksts
10_pielik_Nolik_Saistibu izp_Garant_paraugs
Lēmums Nolikums_grozijumi Nr2_Ledus_Halle_20052019
Lēmums_Nolikums_2.grozijumi_20052019
Nolikums_Ledus_Halle_2.grozijumi_20052019
Atbilde uz 08.04.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu
Atbilde uz 09.04.2019. jautājumu par ledus halles iepirkumu
Atbilde uz 10.04.2019. jautājumu par ledus halles iepirkumu
Atbilde uz 23.04.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu
Atbildes uz 26.04.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu
Atbilde uz 29.05.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu
Atbilde uz 03.06.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu

Nolikums_grozijumi_Ledus_Halle_12042019
Grozījumi_1_ledus_halle_nolikums_12042019
Grozījumi_1_ledus halle nolikums 12042019
Grozijumi-1_Nolikums_Ledus_Halle_12042019
Grozijumi_2_pielik_Nolik_Pieteik_dalibai atklata konkursa
Grozijumi_3_pielik_Nolik_Finansu piedavajums
Grozijumi_3A_pielik_Nolik_Finansu piedavajuma tame_veidne
Grozijumi_8_pielik_Nolik_Apaksuzn_nododamo darbu saraksts
Grozijumi_9_pielik_Nolik_Apaksuznemeja apliecinajums


Nolikums_Ledus_Halle_03042019
1A_pielik_Noteikumi Tehniska piedavajuma sagatavosanai
2_piel_Nolik_Pieteikums dalībai atklata konkursa
3_pielik_Nolik_Finansu piedavajums
3A_pielik_Nolik_Finansu piedavajuma tame_veidne
4_pielik_Nolik_Pretendenta pieredzes apliecinajums
5_pielik_Nolik_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts
6_pielik_Nolik_Informācija par speciālista pieredzi
7_pielik_Nolik_Specialista apliecinajums
8_pielik_Nolik_Apaksuznemejiem nododamo darbu saraksts
9_pielik_Nolik_Apaksuznemeja apliecinajums
10_pielik_Nolik_Saistibu izpildes_Garantijas laika garantijas paraugs
11_pielik_Nolik_Pretendenta izzina par finansu apgrozijuma
Nolikums_Ledus_Halle_03042019
Pielik_Nolik_Nr_1_ TS_Ledus Halle_Proj_Buv_AU_
Pielik_Nolik_Nr_3B_Grafiks_iereg (1)
Pielik_TS_Nr_3_MBP_PROJEKTS
Pielik_TS_Nr_5_BK_aprekinu_atskaite
Pielik_TS_Nr_6_Energoef_nov_aprekins
Pielik_TS_Nr_13_Koncepcija_RVCSAP
Pielik_TS_Nr_14_RVCSAP PROTOKOLS
Pielik_TS_Nr_15_Telpu apdare
Pielik_TS_Nr_16_Lauk_Apgaism_princips
Pielik_TS_Nr_17_Gaismas aprekins_led_lauk
Pielik_TS_Nr_18_Koku_Novertejums
Pielik_TS_Nr_18_NKMP MBP skanojums
Pielik_TS_Nr_19_Daug_Stad-Ledushalle_TOPO
Pielik_TS_Nr_19A_Daug-Stad-Teritorija
Pielik_TS_Nr_20_Geologija
Pielik_TS_Nr_21_DOP_Skaidrojosais apraksts
Pielik_TS_Nr_22_DOP_Genplans
Pielik_TS_Nr_23_NKMP MBP skanojums
Pielik_TS_Nr_24_TEP_Siltumizvele
Pielik_TS_Nr_25_UPP
Pielik_TS_Nr_26_Koki_novertejums_buvn ietekmi
Pielik_TS_Nr_27_Koka parstadisanas iespejas