Statūti

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" statūti.  

APSTIPRINĀTI ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs” 2022.gada 13.jūlija dalībnieku sapulces lēmumu (Protokols Nr.3)