Centrālais laukums un tribīne

Projekta finansējums

Vieglatlētikas manēžas darbi tiek veikti SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" īstenotā Eiropas Savienības fonda projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir  73 725 362.08 EUR, t.sk., ERAF finansējums  39 010 148.30 EUR, valsts budžeta finansējums  5 389 664.82  EUR, pašvaldības finansējums 1 495 957.78 EUR un citi finansējumi.2023. gada novembrī ir uzsākti Latvijas Nacionālā sporta centra stadiona “Daugava” rekonstrukcija. Stadions apmeklējumiem ir slēgts, tomēr rezultāts ir gaidīšanas vērts – turpmāk tiks nodrošināti vēl kvalitatīvākas, modernākas un plašākas sporta notikumu un kultūras pasākumu iespējas nacionālā un starptautiskā mērogā. Un būvniecības darbi ir solis šajā virzienā.

Projektētie inženierbūvju risinājumi centrālajā sporta laukumā atbilst starptautiskajām sporta organizāciju prasībām, lai tajā varētu aizvadīt treniņprocesus un sacensības vieglatlētikā, futbolā, regbijā un citos sporta veidos. Tāpat centrālā sporta laukuma projektētie risinājumi paredz iespēju organizēt kultūras pasākumus, tostarp turpināt tradīciju stadionā uzņemt Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekus. Stadions ir lieliska vieta arī koncertu un citu publisku pasākumu rīkošanai.

Vieglatlētika

Centrālā sporta laukuma vieglatlētikas skrejceļi un vieglatlētikas sektori atbilst WA (Starptautiskā vieglatlētikas federāciju asociācija) un LVS (Latvijas Vieglatlētikas savienība) prasībām un nosacījumiem, projektētās vieglatlētikas stadiona un sektoru dimensijas atbilst WA (Starptautiskā vieglatlētikas federāciju asociācija) noteiktajām prasībām.

Stadionā paredzēti 4 tāllēkšanas/trīssoļlēkšanas sektori tribīņu skatītāju zonai pietuvinātā teritorijā. Vienlaicīgi iespējams izmantot 2 sektorus vienā no pusēm. Tāpat stadionā būs pieejami 6 kārtslēkšanas sektori un 2 lodes grūšanas sektori.  Viens lodes grūšanas sektors paredzēts ar iespēju to pagriezt (izmešanas vietu – apli) tā, lai sektoru var izvietot, gan uz smilts-grants maisījuma seguma, gan uz zāliena seguma. Otrs sektors paredzēts blakus diska mešanas sektoram ar piezemēšanās vietu zālienā. Tāpat stadionā būs 1 diska un vesera mešanas sektors un 2 šķēpmešanas sektori, pa vienam katrā laukuma galā – D un Z pusē. Netiek aizmirsts arī ūdens šķēršļu bedres sektors, kas atrodas stadiona Z daļā (pusaplī).

Futbola laukums

Stadiona centrālais futbola laukums atbilst UEFA stadionu infrastruktūras noteikumiem. Projektētie risinājumi paredz salāgotus futbola laukuma un vieglatlētikas skrejceļu un sektoru parametrus (izmēri, platība), lai nodrošinātu UEFA laukuma un WA vieglatlētikas sektoru un skrejceļu savietojamības pamatprasības. Laukumā paredzētas kapsulas futbola un regbija vārtu uzstādīšanai, ņemot vērā prasības futbola un regbija laukuma izmēriem, kā arī stūra karodziņu vietas. Futbola laukumam paredzēti trīs futbola vārti, kas atbilst EURO vārtu konstrukcijai un aktuālajiem UEFA (Eiropas Futbola asociāciju savienība) un FIFA (Starptautiskā Futbola federāciju asociācija) Spēles noteikumiem un 2 rezervistu soliņi komandām, kur katrā no tiem 16 sēdvietas un viens segts soliņš tiesnešiem ar 4 sēdvietām.

Gājēju kustība tiek saglabāta kā tas ir esošajā situācijā, kur stadionā ir iespējams ienākt Z un D pusē no divām ieejām. Brīvi iespējams pārvietoties pa esošo gājēju ietvi, kas atrodas starp esošajām liepām un dzelzceļu. Pa esošo gājēju ietvi iespējams iekļūt no stadiona Z un D puses, pa ieejas mezglu gar tribīnēm, kas ir atvērts publiskai lietošanai.

Vides pieejamība

Stadiona “Daugava” teritorijai tiek nodrošinātas vides pieejamības prasības, lai projektēto infrastruktūru būtu iespējams ērti un droši izmantot jebkurš cilvēks. Stadiona ieejas zonas – Z un D daļā paredzētas vienā līmenī ar esošo iebrauktuves daļu. Seguma risinājumi paredz izmantot gludu, cietu un līdzenu segumu.

Centrālā tribīne

2018. gada maijā noslēdzās centrālo tribīņu rekonstrukcijas darbi, kuru laikā tika pilnībā pārbūvēta centrālā tribīne, no jauna uzbūvētas sānu tribīnes (Dienvidu un Ziemeļu tribīnes). Tribīņu ietilpība pārsniedz 10 000 sēdvietu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu sporta un kultūras pasākumu norisi, tika uzstādīts jauns LED tablo, ierīkota jauna apskaņošanas un apziņošanas sistēma, kā arī rekonstruēti 4 apgaismes masti.

Centrālās tribīnes ēkā izbūvētas daudzfunkcionālas telpas, kuras tiek izmantotas dažādām biroju un federāciju vajadzībām. Tribīnē izbūvētas arī divas deju zāles ar speciālu parketu un spoguļiem galos, kurās ikdienā notiek dažādu deju pulciņu treniņi un nodarbības. Stadionā pieejamas mūsdienīgas ģērbtuves dažādu sporta pasākumu vajadzībām (futbola, vieglatlētikas treniņi un sacensības), pirts, dušas telpas, konferenču zāle un treneru telpas.

Galerija