Attīstības projekti

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs", kā saistību pārņēmējs no VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un  SIA “Tenisa centrs “Lielupe”   īsteno vairākus projektus ar Eiropas Savienības fondu finansējumu:

  • ERAF projektu “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/l/001), kura mērķis ir izveidot mūsdienīgu Kultūras un sporta kvartālu ar daudzveidīgu kultūras un sporta aktivitāšu piedāvājumu, kas veicina Grīziņkalna un tam piegulošo apkaimju iedzīvotāju aktīvu iesaisti kultūras un sporta aktivitātēs un uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugumu, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz tuvējo apkaimju sociālekonomiskās vides uzlabošanos un teritorijas revitalizāciju. Projekta īstenošana ietver pasākumu kopumu, kas paredz multifunkcionālu kultūras un sporta objektu izbūvi un pārbūvi esošajā Daugavas stadiona teritorijā (103 195 m2), kas ir fiziski un morāli novecojusi kultūras un sporta infrastruktūra degradētajā Grīziņkalna apkaimē. Kultūras un sporta kvartāla izveide radīs plašu kultūras un sporta aktivitāšu pieejamību tuvējo apkaimju un Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, būtiski palielinot teritorijas apmeklētību un uzņēmēju interesi par uzņēmējdarbības attīstīšanu Daugavas stadiona un tam piegulošajā teritorijā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks ne vien sakārtota pašreizējā Daugavas stadiona teritorijas infrastruktūra, bet arī veicināta tās integrēšana pilsētvidē, palielinot Grīziņkalna apkaimes pievilcību Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem.Kultūras un sporta kvartāla izveides rezultātā tiks veicināta Grīziņkalna un tam piegulošo apkaimju iedzīvotāju aktīva iesaiste kultūras un sporta aktivitātēs, kas radīs apkaimju sociālekonomiskās vides uzlabošanos, t.sk. uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugumu, nodarbinātības pieaugumu, noziedzības līmeņa samazināšanos u.c., tādējādi veicinot teritorijas revitalizāciju un degradēto objektu skaita samazināšanos apkaimēs.
  • "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" ēkai Oskara Kalpaka prospektā 16, Jūrmalā" (ID Nr. 4.2.1.2/18/I/026), ar mērķi panākt energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, tādējādi paaugstinot apkures sistēmas efektivitāti. Esošā apgaismojuma nomaiņu telpās pret energoefektīvu apgaismojumu, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu, uzlabojot ēkas vizuālo izskatu, tādejādi palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku.


Komandu sporta
spēļu halle

Stadiona centrālais laukums un
tribīne

Stadiona vieglatlētikas un futbola treniņu laukums

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.