Vieglatlētikas un futbola treniņu laukumi


Projekta finansējums

Vieglatlētikas manēžas darbi tiek veikti SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" īstenotā Eiropas Savienības fonda projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir  73 725 362.08 EUR, t.sk., ERAF finansējums  39 010 148.30 EUR, valsts budžeta finansējums  5 389 664.82  EUR, pašvaldības finansējums 1 495 957.78 EUR un citi finansējumi.Vieglatlētikas un futbola treniņu laukumi ir jauns projekta risinājums stadiona “Daugava” teritorijā, lai nodrošinātu vieglatlētikas un futbola treniņu laukumu attīstību, kā arī daļa no topošā labiekārtotā kultūras un sporta kvartāla. Jaunizbūvētie vieglatlētikas un futbola treniņu laukumi atradīsies stadiona “Daugava” kopējās teritorijas Ziemeļu pusē, starp Grīziņkalnu, centrālo stadionu un dzelzceļa sliedēm.

Projektētie risinājumi treniņu laukumos atbilst starptautiskajām sporta organizāciju prasībām, lai tajā varētu aizvadīt treniņprocesus vieglatlētikā un futbolā, kā arī projektētie risinājumi nodrošina kultūras pasākumu norisi, piemēram, Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, koncerti un citi publiski pasākumi.

Vieglatlētikas treniņu laukums

Vieglatlētikas disciplīnu treniņu laukums paredzēts kā iesildīšanās laukums vieglatlētiem pirms centrālajā sporta laukumā paredzētajām sacensībām. Sacensību starplaikos laukumā var tikt organizēti treniņi dažāda vecuma un līmeņa sportistiem vai skolu jaunatnei, atbilstoši Daugavas stadionā noteiktajai kārtībai. Vieglatlētikas treniņu laukums Vieglatlētikas stadiona un sektoru izstrādātie risinājumi atbilst WA (Starptautiskā vieglatlētikas federāciju asociācija) un LVS (Latvijas Vieglatlētikas savienība) prasībām un nosacījumiem, projektētās vieglatlētikas stadiona un sektoru dimensijas atbilst WA (Starptautiskā vieglatlētikas federāciju asociācija) noteiktajām prasībām. Laukums galvenokārt pielāgots garo mešanas disciplīnu treniņiem. Skrejceliņu sektors Skrejceļu sektors paredz 4 apļveida vieglatlētikas skrejceliņus.

Vieglatlētikas treniņu stadionā paredzēts 1 tāllēkšanas/trīssoļlēkšanas sektors laukuma DR pusē un 1 kārtslēkšanas sektors laukuma ZR pusē. Kārtslēkšanas ieskrējiena celinš apvienots ar tāllēkšanas/trīssoļlēkšanas sektora ieskrējiena celiņu. Tāpat treniņu laukumā plānots 1 lodes grūšanas sektors laukuma Z daļā, 1 diska un vesera mešanas sektors stadiona ZA daļā un 1 šķēpmešanas sektors stadiona Z daļā. Paredzētais augstlēkšanas sektors atradīsies starp šķēpmešanas un lodes grūšanas sektoriem.

Teritorijas labiekārtojums

Starp projektēto vieglatlētikas un futbola treniņu laukumu paredzēts stāvlaukums ar 29 stāvvietām, kur 2 no tām ir elektrouzlādei un 2 cilvēkiem ar invaliditāti. Pie futbola treniņu laukuma, DA pusē paredzētas 9 stāvvietas. Vieglatlētikas treniņu laukuma ZR stūrī plānots novietot ēku inventāram. Vieglatlētikas treniņu laukumā paredzēts izbūvēt 3 karogu mastus,  elektronisko pulksteni un nojumes ar sēdvietām, ko sportisti un treneri varētu tās izmantot nelabvēlīgu laikapstākļu laikā.

Vieglatlētikas un futbola treniņu laukuma teritorijā ir plānota apzaļumošana ar norobežojošo un dekoratīvo funkciju, atkarībā no funkcionālā risinājuma.

Futbola treniņu laukums

Futbola treniņu laukums projektēts, lai nodrošinātu spēles reģionālās kategorijas līmenī. Laukums projektēts atbilstoši LFF (Latvijas futbola federācija) pamatprasībām. Futbola laukuma kopējais izmērs ir 90x60m, kur garums ir 90 m, papildus paredzot abās pusēs 4.65 m platas zaļās zonas (drošības zona). Kopējais laukuma platums ir 60 m, papildus paredzot abās pusēs 5,0 m platas zaļās zonas (drošības zona). Laukuma kopējais izmērs ir 99.30x70m. Futbola laukumam paredzēti trīs futbola vārti, kas atbilst EURO vārtu konstrukcijai un aktuālajiem FIFA Spēles noteikumiem (atbilstoši UEFA Pitch Quality Guidlines).